Kelder lekkage

Uw kelder waterdicht maken is dus geen overbodige luxe!
Offerte aanvragenMeer informatie

Wij lossen vochtproblemen op van A tot Z !

Kelder lekkage: oorzaken zoals grondwater

 

De nadelen van een vochtige kelder
Veel mensen hebben te maken met een kelderlekkage of een vochtige kelder. Dit komt doordat deze ruimte vaak gedeeltelijk onder het grondwaterniveau ligt. Blootstelling aan vocht is dan een dagelijkse realiteit. Een kelder onder water heeft verschillende nadelen. Zo zorgt een natte kelder voor een muffe en vochtige lucht en op den duur ontstaat er schimmelvorming. Ook het metsel- en voegwerk heeft onder het vocht te lijden. Naast de nadelige gevolgen voor de staat van de kelder zelf, is een vochtige kelder ook slecht voor je gezondheid en je energierekening. Kortom, doordat er water in de kelder staat, kun je deze ruimte niet naar wens gebruiken. De kelder kan namelijk prima dienen als een hobbyruimte of plek waar je waardevolle spullen bewaart.

Het is dus belangrijk om iets aan jouw kelderlekkage te doen. Je haalt er verschillende voordelen uit. Zo creëer je met een droge kelder meer woonruimte en comfort voor uzelf. Uw kelder waterdicht maken is dus geen overbodige luxe!

 

Oorzaken lekkage kelder

Als er water in de kelder staat of er sprake is van optrekkend vocht, dan kan de kelder niet gebruikt worden. Kelderlekkage kan ontstaan doordat hij slecht is gebouwd, maar daarnaast kunnen andere factoren van invloed zijn. Zo kan een vochtige kelder ook ontstaan door verandering in het gebruik van de kelder, verandering van de omgeving en door het toepassen van verkeerde producten.Kelderlekkage kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:
Hoge grondwaterstand – “Grondwater in de kelder”
Bij een hoge stand van het grondwater kan er optrekkend – en doorslaand
vocht ontstaan. Daarnaast kan er vocht in de kruipruimte ontstaan, dat weer
water in de kelder kan veroorzaken.

Veel regen
Door veel regen wordt de grondwaterstand verhoogd. 
Hierdoor wordt de kans dat er water in de kelder komt groter.
Zwakke punten bij constructie
Als de constructie van de kelder in beginsel niet heel sterk is, doordat er
bijvoorbeeld ernstige constructiefouten zijn gemaakt bij de bouw van de
kelder, dan is de kelder gevoeliger voor lekkage. Hierom is het van belang
om een optimale kelderconstructie te hebben.

Slechte conditie van materiaal
Wanneer de conditie van het materiaal slecht is, bijvoorbeeld door
ouderdom, dan is de kelder meer vatbaar voor kelderlekkage. Er is dan
een grotere kans op onder andere kimlekkage, maar ook op wand-, vloer- en
doorvoerlekkage.
Poreusheid van kelderwanden
In geval van poreuze kelderwanden ontstaat er sneller wandlekkage. De
wanden krijgen dan sneller optrekkend – of doorslaand vocht. Een vochtige
kelder kan dus zomaar ontstaan zonder dat je het door hebt.

Slechte pleisterlagen

Als gevolg van slechte pleisterlagen ontstaat er sneller een lekkende kelder.
Slechte ventilatie
Bij slechte ventilatie ontstaat condens, dat kan zorgen voor schimmel en
slechte staat van muren. Het is daarom belangrijk om goed te ventileren.
Een lekke kelder is gelukkig op te lossen met een kelderafdichting.

Soorten kelderlekkage

Er bestaan verschillende soorten kelderlekkage. Deze komen tot stand door de zojuist genoemde oorzaken. Hieronder zijn de verschillende typen kelderlekkage opgesomd. Zo is het makkelijker om erachter te komen waar jouw kelder last van heeft.
Kimlekkage (aansluiting wand/vloer)
De aansluiting tussen de vloeren en de wanden wordt de kim genoemd. Dit
is een plek waar snel lekkage ontstaat, bijvoorbeeld door vuil dat niet is
verwijderd voordat het beton werd gestort. Voor je het weet heb je dus zo een vochtige kelder.

Wandlekkage

Er is sprake van een wandlekkage als de wanden van uw kelder lekken. Dit
kan door bijvoorbeeld optrekkend – of doorslaand vocht gebeuren.
Optrekkend vocht ontstaat als de onderliggende fundering verzadigd raakt
door vocht. Het vocht trekt dan in het bovenliggende metselwerk, waardoor
behang en pleisterlagen los kunnen gaan zitten. Doorslaand vocht
daarentegen ontstaat door wanden die verzadigd zijn door vocht. Ook een
verandering in het grondwaterpeil, scheuren in de gestorte wanden van de
kelderbak en grindnesten kunnen doorslaand vocht veroorzaken.

Vloerlekkage

Door scheuren in de vloer kan vloerlekkage ontstaan. Ook optrekkend – of 
doorslaand vocht kan een oorzaak van vloerlekkage zijn, net als condensatie
en vocht in de kruipruimte veroorzaakt door grondwater. Het is dus belangrijk
om bij scheuren snel in te grijpen, zodat een lekkende kelder voorkomen kan worden.

Doorvoerlekkage
Doorvoeren zijn openingen die gemaakt worden om leidingwerk (riolering,
gasleiding, telefoniekabels e.d.) door te voeren van binnen naar buiten en
omgekeerd. Bij de aanleg hiervan wordt vaak een niet-waterdichte afdichting
van de ruimte rond het leidingwerk gemaakt. In eerste instantie lijkt de
doorvoer droog, maar bij stijging van de grondwaterstand kunnen de
doorvoeren ineens volstromen en zo kelderlekkage veroorzaken.
Wij hebben gelukkig voor al deze soorten kelderlekkage een oplossing om een einde te maken aan uw vochtige kelder.

Water in kelder verhelpen

Zoals je ziet, kunnen er dus vele zaken ten grondslag liggen aan een kelderlekkage of vochtige kelder. Dit zal uit zichzelf niet verdwijnen en je mist zo een deel van je ruimte. Dat is toch zonde? Bovendien is een vochtige ruimte een ongezonde leefomgeving. Het is daarom zeker aan te raden om jouw kelder te behandelen, zodat je weer van de voordelen van een droge kelder kunt genieten.

Bij ons heeft u altijd dezelfde dag een offerte.

Open chat
Waarmee kan ik u van dienst zijn.
Waarmee kan ik u van dienst zijn.