Optrekkend vocht

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen -of metselwerk met vocht, grond- of lekwater.
Offerte aanvragenMeer informatie

Wij lossen vochtproblemen op van A tot Z !

Wat is optrekkend vocht

Optrekkend vocht is een veelvoorkomend verschijnsel in wanden van metselwerk van veelal oudere gebouwen en woningen in ons vochtige klimaat. Veelal betreft het wanden die in verbinding staan met de gemetselde fundering. Kenmerkend voor optrekkend vocht is dat het in de loop van de jaren ontstaat en verergert, zodanig dat het vocht zich zichtbaar gaat uiten door middel van schimmels, uitbloeiingen, vochtplekken.
Vooral door de naar buiten tredende zouten. Het leidt tot een muffe geur en relatieve hoge vochtigheid in de ruimte bij onvoldoende ventilatie. Daarnaast verminderd het aanzien van de betreffende ruimte. Stuclagen en behang kunnen loslaten, schimmels kunnen zich aan aanwezige goederen hechten.

Oorzaken van optrekkend vocht
c Natuurlijke absorptie en capillaire werking maken dat vocht optrekt vanuit de grond in een onafgebroken proces. Bijvoorbeeld in de gemetselde fundering en vandaar uit naar de gemetselde opgaande muren. De mate waarin dat gebeurt wordt bepaald door omstandigheden zoals opbouw van de constructie, vochtigheid, temperatuur, verdamping, isolatiemateriaal, aanwezigheid van zouten, bepleistering, etc.

Factoren die optrekkend vocht bevorderen
Een beschadigd trasraam of het ontbreken ervan.
Toepassing van verkeerde stenen in de fundering.
Poreuze bouwmaterialen in fundering en / of wanden
Situaties waarbij het trasraam lager ligt dan de hoogste grond water stand.
Verkeerd toegepaste metselspecie, valspecie in de spouw en vervuiling.
Toepassing van oude bouwmaterialen verontreinigd met zouten.
Grondwater dat vervuild is met zouten.
Afdichtende pleisterlagen en of aftimmeringen.

Combinaties van voornoemde factoren kunnen de situatie verergeren. Het verbergen – weg timmeren – van optrekkend vocht door latten of een pleisterlaag, het aanbrengen van lambrisering aluminiumpapier etc. zijn toegepaste middelen om de visuele verschijnselen van het optrekkend vocht aan het oog te onttrekken. Ze creëren echter een “schoorsteen” effect, waardoor het vocht nog hoger optrekt dan zonder deze maatregelen.
Het niveau tot waarop het vocht optrekt, wordt bepaald door evenwicht tussen de hoeveelheid vocht die aan de oppervlakte van de muur verdampt en de hoeveelheid vocht die de muur absorbeert op grondhoogte. Het gebruik van ondoordringbare wandmembranen of -bekleding verminderd de hoeveelheid verdamping, waardoor het vocht gedwongen wordt verder te stijgen. Zo kan optrekkend vocht door een combinatie van deze factoren zelfs boven de eerste verdieping uitkomen.

Bijkomende problemen

Bij optrekkend vocht kan de muur een zodanige hoeveelheid water bevatten dat het een voedingsbodem vormt voor de groei van houtaantastende algen of soortgelijke schimmels die goed gedijen onder vochtige omstandigheden. Deze kunnen de houtconstructies van een gebouw danig aantasten. Een goed geconditioneerde ruimte, voldoende verwarmd en geventileerd vertraagt het proces weliswaar, maar het optrekken van vocht gaat toch langzaam door.

Onderzoeken en beoordelen van de aanwezigheid van optrekkend vocht
Om te onderzoeken of inderdaad sprake is van optrekkend vocht en omdat daarvoor vele oorzaken mogelijk zijn, is het gewenst om een specialist onderzoek te laten verrichten. Daarnaast dient bekeken te worden wat de meest effectieve oplossing is in de gegeven situatie.

Dit onderzoek kan bestaan uit:

  • Visuele inspectie van het gebouw en omgeving; is sprake van optrekkend vocht?
  • In kaart brengen van de plattegrond en de muurgedeelten waar optrekken van vocht plaats vindt, mede op basis van ter beschikking staande bouwtekeningen.
  • Onderzoek naar soort fundering en samenstelling van de fundering.
  • Vaststellen van de hoogte van het optrekkend vocht in de desbetreffende muurgedeelten.
  • Vaststellen en controleren van het vochtpercentage

Na het onderzoek brengen wij een advies uit over de te nemen maatregelen en de daarvoor aanbevolen methoden. Een indicatie van de kosten om het probleem op te lossen behoort eveneens tot het advies.

Open chat
Waarmee kan ik u van dienst zijn.
Waarmee kan ik u van dienst zijn.